Články z blogu

Bleskozvod-–-Nákladná-Zbytočnosť-Alebo-Užitočná-Prevencia-Pred-Škodami-trendhouse-blog

Bleskozvod – nákladná zbytočnosť alebo užitočná prevencia pred škodami?

Dokážete si predstaviť váš dom nechránený pred bleskami? Čo ak počas búrky udrie  blesk práve do toho vášho a vzniknutý požiar vás pripraví o strechu nad hlavou? Mnohí ľudia podceňujú potenciálne nebezpečia a inštaláciu bleskozvodu odkladajú na dobu neurčitú. Určite sa však oplatí zainvestovať do bleskozvodu čo najskôr a predísť tým nešťastiu.

Na čo vlastne slúžia?

Podstatou bleskozvodov je ochrana osôb, majetku a objektov pred neželanými účinkami elektrických výbojov. Pri bleskoch vzniká elektrické napätie, ktoré dokáže pri zásahu budovy zlikvidovať všetky elektrospotrebiče pod prúdom, v niektorých prípadoch dokonca spôsobiť požiar. Základnou úlohou bleskozvodov je teda toto napätie odviesť po vonkajšej stene budovy bezpečne priamo do zeme.

Ako začať?

Na to, aby ste si mohli zaviesť bleskozvod budete potrebovať zopár dokumentov. Ide o stavebné pôdorysy strechy a k nim prislúchajúce rezy daného objektu a to do vzdialenosti 5 metrov. Nemenej dôležitá je aj požiadavka na dosiahnutú celkovú hodnotu odporu uzemnenia s možným využitím zemnej siete na ochranu ďalších elektrických zariadení. Pri montáži bleskozvodu budú do zeme zapustené zemniče, takže si budete musieť pripraviť podklady popisujúce zemný odpor alebo odolnosť pôdy v okolí domu, na ktorý plánujete bleskozvod inštalovať. Potrebný bude taktiež stručný popis použitých stavebných materiálov, pričom najdôležitejšou zložkou budú krytiny.

Z čoho pozostávajú?

Zberné zariadenia majú za úlohu zachytávať blesky ktoré by potenciálne mohli zasiahnuť chránený objekt. Chránia teda dom pred priamym úderom blesku. Aby bolo zabezpečené úplné uchránenie stavby, musia byť sústavy vytvarované do príslušných tvarov, v závislosti od tvaru strechy. Tým sa zaistí zachytenie všetkého napätia, ktoré môže ohroziť objekt. Ďalšími časťami sú zvody  a uzemnenia, ktoré zabezpečujú prechod elektrického napätia od zberných zariadení priamo do zeme. Sú umiestnené v rohoch po celom obvode budovy na jej vonkajších stenách a ich počet závisí od výšky a tvaru budovy, resp. strechy.

Aký bleskozvod je vhodný na váš dom?

Existuje viacero druhov, ktoré sa používajú v závislosti od typu strechy budovy. Pri domoch so šikmou strechou sa používajú hrebeňové sústavy, pri plochej streche bungalovov mrežové a pri budovách so stanovou strechou sa používajú tyčové bleskozvody, fungujúce na princípe vytvorenia pomyselného ochranného kužeľa, ktorý zabraňuje úderu bleskov do objektu. Tento princíp využívajú aj najnovšie aktívne bleskozvody, ktoré sú však o mnoho drahšie a používajú sa len pri veľkých objektoch. Existujú aj tzv. oddialené bleskozvody, ktoré nie sú upevnené ani spojené s objektom, ktorý majú chrániť. Ide o stožiarové či závesové bleskozvody používané prevažne na skladové priestory, kde hrozí nebezpečie požiaru prípadne výbuch uskladnených látok.

Pre zaujímavosť…

Bleskozvody sú v obehu približne 250 rokov, no do podoby ako ich poznáme dnes ich pretvorili meniace sa nároky a s nimi spojené normy. Je samozrejmosťou že to čo bolo považované za nevyhnutné dnes, nemuselo platiť pred 100 rokmi. Na ich projekciu, montáž a následnú prevádzku sú tu vyškolení odborníci, ktorí sa prirodzene musia riadiť platnými normami STN, príkladom je norma STN 34 1391 (06/1998) – Výber a stavba el. zariadení.