Články z blogu

Čo-musíte-vedieť-pred-investíciou-do-solárnych-panelov-trendhouse-blog

Čo musíte vedieť pred investíciou do solárnych panelov

Investícia do solárneho systému v rodinných domoch je v poslednom období veľmi diskutovanou témou. Aké sú výhody a nevýhody a či sa vôbec oplatí investovať do takéhoto zariadenia zaujíma nejedného zákazníka.

Slnko je v ľudskom meradle nevyčerpateľným zdrojom energie. Slnečné žiarenie nezaťažuje životné prostredie a za energiu získanú týmto spôsobom sa neplatí. Lenže aj tu treba počítať s viacerými nástrahami, ktoré je nutné vziať do úvahy pred tým než sa rozhodnete solárny systém na svojom dome namontovať.

V prvom rade treba vedieť, že na Slovensku sa doba celkového svitu bez oblačnosti pohybuje v rozpätí 1 200 až 2 000 hodín ročne, na tieto čísla, samozrejme, vplýva aj počet hmiel a inverznej oblačnosti. Najintenzívnejšie slnečné žiarenie je podľa odborníkov na našom území v júli, naopak najslabšie slnečné žiarenie je na prelome decembra a januára. Aj na základe týchto faktorov nemožno solárny systém využiť ako úplnú náhradu za energiu vyrábanú z fosílnych zdrojov. Na Slovensku sa solárne panely používajú najčastejšie na ohrev vody, vykurovanie bazénov, na sezónne prikurovanie alebo na vykurovanie skleníkov.

Nevýhody solárnych panelov

  • pomerne vysoká počiatočná finančná investícia, ktorej návratnosť sa odhaduje na 7 a viac rokov (záleží to však od rôznych faktorov ako počet členov domácnosti a spôsob využívania energie)
  • ak inštalujete solárnu sústavu do už stojaceho domu bude potrebné vykonať jeho dodatočné úpravy ako napríklad zateplenie, úprava vykurovacej sústavy, zmena doplnkového vykurovacieho zdroja
  • nakoľko prísun slnečnej energie počas roka nie je stabilný, solárne panely nemôžu slúžiť ako jediný zdroj energie na všetky potreby domácnosti a preto bude nutné zabezpečiť aj doplnkový zdroj energie, ktorý pokryje energetické nároky v období, keď je slnečné žiarenie nedostatočné

Výhody solárnych panelov

  • nízke prevádzkové náklady
  • sú nenáročné na obsluhu
  • celoročne fungujúce solárne systémy na našom území môžu ohriať 60 až 70 % ročnej spotreby teplej vody a 20 až 50 % ročnej spotreby tepla v jednej domácnosti
  • zariadenie má dlhú životnosť, výrobcovia ju zväčša garantujú na 15 až 20 rokov, ale celkovo by zariadenie malo vydržať až 50 rokov s tým, že jeho účinnosť sa bude postupne znižovať
  • dotácia od štátu na kúpu solárnych panelov

Ako zistiť, či sa solárne panely oplatí inštalovať?

Pri zvažovaní, či sa solárny systém oplatí inštalovať sa berú do úvahy tieto faktory: počiatočné náklady na celý systém (vhodná veľkosť panelov ich kvalita, kotol, výmenník, armatúry, čerpadlo…), výška úspor nákladov za energiu, prevádzkové náklady a životnosť kolektorov.

Čo sa týka veľkosti kolektorov, s tým poradia odborníci, vo všeobecnosti možno povedať, že na ohrev vody pre jednu dospelú osobu bude potrebný solárny panel o veľkosti 1,2 m2, ak sa bude solárny panel používať aj na vykurovanie, treba pridať približne 1,2 m2 plochy na každý 1 kW tepelnej straty domu.

Solárne kolektory je najvhodnejšie umiestniť na južnú stranu, ich ideálny sklon je 30-50° a tepelný zisk za rok by mal byť aspoň 350 kWh.

Výška úspor sa počíta takto: priemernú hodnotu energie, ktorou ohrejete vodu solárnym systémom, čiže 50 % vynásobíte množstvom nákladov na energiu z fosílnych palív (čiže nákladmi za bežné vykurovanie plynom alebo uhlím…) a dostanete výšku úspor.

Ohrev vody v bazéne solárnym systémom

Využitie solárneho systému na ohrev vody v bazéne je takpovediac samostatná kapitola. Ohrev vody v bazéne prostredníctvo bežného vykurovacieho systému (fosílne palivá) je drahou záležitosťou a preto sa oplatí pouvažovať nad energeticky úspornými riešeniami.

Energeticky najúspornejší systém vykurovania bazénovej vody sú solárne panely. Solárny ohrev vody  v bazéne je možný dvoma spôsobmi, ktoré sa odvíjajú od veľkosti bazéna.

Na malé bazény postačuje jednoduchý solárny absorbér, ktorý sa inštaluje v jednookruhovom solárnom systéme, čiže sa zapojí do okruhu za pieskovú filtráciu. Bazénová voda sa v absorbéry zahreje a vráti sa späť do bazéna, k tomu aby prebiehala cirkulácia vody postačuje iba čerpadlo.

Na veľké bazény je už potrebný zložitejší systém skladajúci sa z dvoch okruhov. V jednom kruhu (uzavretom) prúdi teplonosná kvapalina ohrievaná kolektormi, v druhom kruhu prúdi bazénová voda, ktorú prostredníctvom výmenníka tepla vyhrieva táto teplonosná kvapalina.

Ohrev vody v bazéne, ale i v domácnosti a vykurovanie pomocou tepelného čerpadla

Okrem solárneho systému je možné na ohrev vody v bazéne alebo na vykurovanie v domácnosti použiť tepelné čerpadlo. Dalo by sa povedať, že v našich klimatických podmienkach sa na vykurovanie interiéru hodí najviac. Tepelné čerpadlo dokáže aj pri zamračenom, chladnom a daždivom počasí načerpať zo vzduchu dostatok energie na vykúrenie veľkých plôch alebo ohrev bazénovej vody. Tepelné čerpadlo je kombináciou získavania tepla z prostredia a elektrického ohrevu, no spotreba elektrickej energie (pohon čerpadla) je v porovnaní s celkovým získaným teplom zanedbateľná.