Články z blogu

Čo-všetko-je-pred-stavbou-potrebné-vedieť-o-konštrukčnom-dreve-trendhouse-blog

Čo všetko je pred stavbou potrebné vedieť o konštrukčnom dreve?

Drevo bolo doposiaľ verejnosťou vnímané ako netrvanlivý, neplnohodnotný, provizórny a odbúrateľný materiál, ktorý by mal byť v dome prítomný len v nevyhnutných prípadoch alebo len dočasne. Zároveň by malo byť ošetrené škálou chemických roztokov, aby vydržalo aspoň určitú dobu. Ako to vlastne so životnosťou dreva v drevostavbách naozaj je?

Vo všeobecnosti platí, že životnosť konštrukčného dreva je najviac ovplyvňovaná človekom samým, a to návrhom správnej konštrukcie, prevedním a zároveň údržbou a prevádzkovaním domu. Medzi ďalších poškodzovateľov takisto patria biologickí škodcovia, ako napríklad drevokazné huby a hmyz. Takíto škodcovia napádajú drevo predovšetkým v okamihu, keď je znížená jeho imunita, buď priamo stavom dreva, prípadne podmienkami, v ktorých sa nachádza. V zásade možno povedať, že najpozitívnejšie podmienky na rozvoj majú takíto škodcovia vo vlhkom prostredí a pri zvýšenej teplote.

Spôsoby ochrany dreva v konštrukciách

Takmer všetci drevostavbári sa riadia pri výbere a pri zaobchádzaní s konštrukčným drevom niekoľkými zásadami. Aké sú tieto zásady a podmienky, ktoré by mali byť za účelom správneho fungovania dreva zabezpečené?

  • Drevo musí byť zdravé, nenapadnuté drevokaznými hubami alebo hmyzom;
  • Počas doby skladovania, prípadne zapracovania do konštrukcie musia byť zabezpečené podmienky, ktoré nespôsobia jeho degradáciu a rozmach biologických škodcov;
  • Konštrukcia drevostavby musí byť navrhnutá takým spôsobom, aby v nej nevznikali podmienky oslabujúce imunitu dreva a podporujúce rozvoj drevokazných húb a hmyzu.

Ako však tieto podmienky zabezpečiť v praxi? Základné pravidlo testované počas niekoľko tisícročí vraví, že zdravé drevo vydrží veky, pokiaľ naň neprší, nie je vystavené zatekaniu, prípadne inému zdroju nadmernej vlhkosti a pokiaľ naň priamo nesvieti a prúdi okolo neho vzduch. Z dôvodu, že je zabezpečenie takýchto podmienok v drevostavbách obtiažne, využíva sa v praxi takisto chemická úprava dreva, ktorá možnosti jeho využitia posúva ešte ďalej. Vo všeobecnosti však platí, že na prvom mieste stojí konštrukčná ochrana dreva a jeho chemická ochrana predstavuje len jej doplnok. V prípade, že sú rešpektované všetky konštrukčné zásady, nie je potrebné sa degradácie dreva obávať.

Chemická ochrana

Chemickou ochranou sa v zásade chápe ošetrenie dreva rôznymi chemickými prostriedkami aplikovanými rôznymi postupmi. V bežnej praxi sa využívajú dva rozdielne postupy tejto ochrany, a to beztlakové ošetrenie a tlaková impregnácia dreva.

Beztlakové ošetrenie predstavuje ošetrenie dreva chemickými prostriedkami nanesenými na drevo náterom, nástrekom alebo máčaním. Účinok takéhoto ošetrenia závisí od druhu dreviny, jeho povrchu a takisto aj od poveternostných podmienok. Beztlakové technológie sa pritom používajú na preventívnu ochranu dreva, ako aj na jeho jednorázovú ochranu, napríklad pri ošetrení poškodeného miesta.

Na rozdiel od beztlakovej ochrany, tlaková impregnácia sa vykonáva v uzavretých tlakových nádobách, v ktorých je možno v drevine vyvolať podtlak. Zvyčajne sa takáto impregnácia vykonáva takisto pri zvýšenej teplote. Možno poznamenať, že tlakovou úpravou dreva sa jeho životnosť zvyšuje mnohonásobne, a zvykne sa používať aj napríklad na drevených elektrických stĺpoch, želežničných pražcoch a iných drevených súčastiach neustále vystavených poveternostným vplyvom.

A na akú ochranu sa teda spoľahnúť? Sme názoru, že je najlepšie vybrať si zlatú strednú cestu. Je nevyhnutné sústrediť sa predovšetkým na ochranu dreva prostredníctvom návrhu a realizácie správnej konštrukcie rodinného domu. Jeho tlaková, prípadne beztlaková impregnácia chemickými prostriedkami bude potom predstavovať len jeho doplnok. Touto kombináciou spolu so správnou údržbou stavby sa zabezpečí jej fungovanie riadne dlhú dobu.