Články z blogu

Geologický-Prieskum-–-Nevyhnutnosť-Pre-Vaše-Základy-trendhouse-blog

Geologický prieskum – nevyhnutnosť pre Vaše základy

Geologický prieskum vám odhalí všetky tajnosti, ktoré môže váš pozemok ukrývať, a o ktorých by ste sa iným spôsobom len ťažko dozvedeli. Je nevyhnutnosťou ešte pred samotným pokladaním základovej dosky. Platí základné pravidlo, že dno základov musí byť v nezamŕzajúcej hĺbke. Totižto, ak sa pod základy dostane voda, ktorá v zimných obdobiach zamrzne a tým zväčší svoj objem, automaticky vytlačí základy hore a pri roztopení zase klesnú. Opakovaním tohto procesu začnú základy a prípadné múry na nich postavené praskať.

Z čoho vlastne základy pozostávajú?

Základy sa obyčajne vytvárajú z monolitického betónu, ktorý je uložený do debnenia. Nejde však len o betón a debnenie. K základom sa taktiež pridáva geotextília na ochranu stavebných materiálov a hydroizolácia doplnená fóliovou izoláciou, ktorá má za úlohu zvýšiť odolnosť proti radónu či tlakovej vode. Spevnená tepelná izolácia sa kladie pod základovú dosku a taktiež na úrovni základov.

Čo rozhoduje?

Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim výber spôsobu pokladania základov je samotná pôda, ktorá bude pod nimi. Rozhodujúce atribúty ako zloženie, únosnosť, stlačiteľnosť a druh pôdy  nemožno ignorovať. Nemenej podstatnou informáciou je výška spodnej vody. Preto sa ešte pred projektovaním stavby vykonáva spomínaný geologický prieskum, ktorý má za úlohu zodpovedať na všetky uvedené otázky.

Úprava podlažia, ako nato?

Čo ak je podlažie nevyhovujúce? Existuje viacero spôsobov ako ho upraviť. V prípade nerovnomernej stlačiteľnosti, keď má zemina malú pevnosť, pristúpi sa k jej odstráneniu a na jej miesto sa pridá stabilná štrkopiesková vrstva. V prípade ak máte problém s vysokou hladinou spodnej vody, dá sa natrvalo znížiť prostredníctvom odvodnenia a čerpania.

Ak zas máte problém so zložením pôdy, nakoľko je riedka, využíva sa proces tzv. zhutnenia. Mechanické či hydraulické zhutnenie možno vykonať vibračnými valcami či doskami, v niektorých prípadoch dokonca hĺbkovou vibráciou. Zhutnenie, teda zahustenie pôdy je zaužívané pri hlinitej a hlinito-piesčitej pôde alebo ílových pieskoch. V prípade štrkopiesku, či piesku samotného je potrebné na ich spevnenie pridať chemické látky ako vodné sklo a chlorid vápenatý kdežto pri  hrubozrnných pieskoch je nevyhnutné  pridať látky cementového a ílového charakteru.

Dôležité je vedieť, čo sa skrýva pod povrchom…

V podstate dokážete upraviť každý terén podľa svojich potrieb, jedinými výnimkami sú neuľahnuté násypy a rašeliny, bahnité náplavy či slatiny, teda všetko organického pôvodu. Posúdenie terénu môže odhaliť taktiež viaceré nepríjemné zistenia ako napr., že na vašom pozemku je navážka stavebného materiálu pokrytá vrstvou zeminy a vám neostáva iná možnosť len všetok odpad odbagrovať a vyviesť z pozemku. A to samozrejme na vaše náklady. Ak si to teda všetko zhrnieme, nie je dôležité len to čo na pozemku vidíme, ale aj to čo sa ukrýva pod jeho povrchom a preto netreba geologický prieskum brať na ľahkú váhu.