Články z blogu

Je-Budúcnosť-Vášho-Bývania-Len-Vo-Vašich-Rukách-trendhouse-blog

Je budúcnosť Vášho bývania len vo Vašich rukách?

Chystáte sa stavať rodinný dom a predpokladáme, že máte presnú predstavu o tom ako by mal vyzerať. Ale čo pozemok? Pred jeho kúpou je dôležité brať do úvahy nie len jeho súčasný stav ale aj to, čo má obec s jeho prostredím v pláne do budúcnosti. Tieto skutočnosti totižto nedokážete ovplyvniť a idú úplne mimo vás. Je však dobré o nich získať všetky dostupné informácie a tým predísť neočakávaným problémom.

Budúcnosť Vášho pozemku nezávisí len na Vás

Obec môže vo vašom prostredí vykonať plánované zmeny, ktoré by sa vám však nemuseli vôbec páčiť. Preto odporúčame návštevu stavebného, či katastrálneho úradu, kde si môžete vyžiadať územný plán dlhodobého rozvoja, ktorého sú tieto plánované zmeny súčasťou. Veď kto by si chcel predsa kúpiť pozemok, vedľa ktorého plánuje obec postaviť zábavné centrum, či dokonca vedľa ktorého povedie hlučná diaľnica?

Kde sa nemôže stavať?

Problémom pri výstavbe môže byť aj skutočnosť, že sa pozemok nachádza napr. v pamiatkovej zóne, chránenej krajinnej oblasti, národného parku, prípadne v ochrannom pásme energetických rozvodov alebo železnice. V týchto prípadoch by ste nemuseli dostať územné rozhodnutie a vaše stavebné povolenie bude minulosťou. Avšak môže ísť aj o pozitívne zmeny, ktoré by mohli vaše rozhodovanie o kúpe ovplyvniť kladne. Napríklad ak mesto plánuje výstavbu lekárne v blízkosti vašej lokality. Určite sa vám zopár krát zíde. Súčasťou územného plánu sú aj prípadné stavebné uzávery, t.j. lokality, určené na výstavbu štátnych objektov. Ide o elektrárne, diaľnice a podobné. Nemajte obavy, tento dokument je k dispozícií zdarma a musí vám byť vydaný na požiadanie. Ak sa vám nechce navštíviť úrad osobne, stačí navštíviť jeho webovú stránku a územný plán si stiahnuť z pohodlia domova.

Ako sa dostať na vlastný pozemok?

Čo sa týka územného rozpoloženia pozemku, overte si všetky možné prístupové cesty. Na pozemok možno vstúpiť z ulice alebo cesty, no ak nemáte k tomu vášmu ani jednu z týchto možností, prístup môže viesť cez susedný pozemok. V takomto prípade je vhodné zistiť meno majiteľa prístupovej parcely a ako možno tento spôsob prístupu na pozemok riešiť s ním.

 Ste rozhodnutý o kúpe, čo ďalej?

Ak ste prešli cez všetky body pre výber vhodného stavebného pozemku, vybrali ste si ten svoj a všetko vyzerá v poriadku, je potrebné ho oceniť prostredníctvom znaleckého posudku. Takýto posudok sa zostavuje vo väčšine prípadov na náklady pôvodného majiteľa. Na jeho základe sa dohoduje kúpna cena a následne sa uzatvára kúpno-predajná zmluva, ktorú vypracuje notár, či právnik. Nezabudnite, na spísanie tejto zmluvy budete potrebovať list vlastníctva, spomenutý znalecký posudok a kópiu katastrálnej mapy s vyznačeným pozemkom. Až po úspešnom uzavretí kúpno-predajnej zmluvy dochádza k prevodu vlastníctva, ktorý treba zapísať do katastra nehnuteľností.

Čo dodať? Snáď len poukázať na nevyhnutnosť zistenia a overenia si všetkého spomenutého a dozaista v budúcnosti poďakujete sami sebe, že ste sa rozhodli stavať v okolí, ktoré vám vyhovovalo nielen v dobe výstavby, ale aj na celý život.