Články z blogu

Výber-Stavebného-Pozemku-–-Čo-Zaváži-trendhouse-blog

Výber stavebného pozemku – čo zaváži?

Na výber pozemku pre stavbu vplýva niekoľko dôležitých faktorov, ktoré by mal brať do úvahy každý, kto sa rozhodne začať stavať. Dôvody, prečo tieto faktory nemožno ignorovať môžu byť nielen finančného charakteru. Ide aj o osobné preferencie. Každý z nás je iný. Niekto túži po kľudnom, tichom prostredí a niekto zas vyhľadáva husto zaľudnené, rušné lokality.

Kde strávim zvyšok života?

Dôležitú úlohu zohráva predovšetkým lokalita pozemku. Poloha pozemku určuje jeho cenu. Ak je pozemok podozrivo lacný, treba sa zamyslieť  prečo. Odporúčame zistiť si všetky prístupné informácie o predošlých majiteľoch, o susedných pozemkoch, samotných susedoch a podobne. Nemenej dôležité poznatky sú napríklad informácie o prístupnosti inžinierskych sietí, veď kto by v 21. storočí dokázal bývať bez prípojky na elektrinu, káblovej televízie, telekomunikačných sietí, či pitnej vody. Individuálna výstavba daných sietí je veľmi nákladná, preto odporúčame vyhľadávať pozemky v oblasti, kde už sú zavedené. I keď takéto pozemky môžu byť drahšie, v konečnom dôsledku ale určite ušetríte.

Na čo si dať pozor

Svahové podmienky, zloženie, resp. kvalita pôdy či prítomnosť podzemných vôd určite zavážia nielen pri náročnosti výstavby samotnej, ale aj pri budúcich investíciách do prípadných opráv spôsobených posunom pôdy či vytápaniu v dôsledku stúpnutia úrovne podzemnej vody. Navyše, skalnaté podložie zvyšuje náklady spojené s pokladaním základovej dosky, preto je získanie informácií o teréne pozemku nevyhnutnou záležitosťou. Dajte pozor aj na zakryté objekty ako studne, staré pivnice, pôvodné základy a podobné prekážky, ktoré môžu skomplikovať výkopové práce. Pri náročných svahových podmienkach je dobré vypichnúť fakt, že zakladanie stavby bude zložitejšie, či už z hľadiska dopravy materiálu, ale aj prác samotných (úprava okolia konštrukciou oporných múrov) a v konečnom dôsledku sa odzrkadlí aj na finálnej cene nákladov.

Bez nich to nepojde…

Keďže ide o rozhodnutie na celý život, nešetrite a najmite si odborníka. Právnik a projektant sú v časoch rozhodovania o výberu stavebného pozemku najdôležitejšími osobami. Prvý spomenutý vám musí poskytnúť informácie o tom, či nie je pozemok zaťažený vecným bremenom, ako napr. záruka pri úvere, či užívanie zo strany tretej osoby a taktiež, či je predávajúci výlučným vlastníkom.  Dôležité sú taktiež ďalšie informácie o súčasných vlastníkoch, napr. či sú medzi nimi právne potvrdené vzťahy, uzavreté dedičské konania a podobne. Pozemok teda musí byť právne vysporiadaný a až potom pripravený na odkúpenie. Dbajte na všetky spomenuté záležitosti, nebojte sa pýtať svojho právnika a dozaista sa vyhnete problémom z hľadiska prevodu vlastníctva.

Informujte ho o všetkom

Projektant, ktorý pre vás bude pripravovať projekt, dokáže odhadnúť potrebnú veľkosť pozemku na základe vašich preferencií a rodinnej situácie. Niekto chce bazén, niekto garáž, niekto si zas nedokáže predstaviť pozemok bez záhradky.  Váš projektant by o všetkých požiadavkách mal vedieť a na základe týchto informácií vybrať správnu rozlohu a lokalitu pozemku a taktiež veľkosť úžitkovej a zastavanej plochy domu, resp. ich pomer. Výber lokality pozemku teda určite ovplyvňujú aj sociálne faktory ako vaše záujmy, vzdialenosť od pracoviska, od príbuzných či priateľov.

Na záver teda môžeme skonštatovať, že kúpa stavebného pozemku patrí medzi jedno z najdôležitejších rozhodnutí Vášho života. Odporúčame Vám teda držať sa zaužívaných postupov uvedených vyššie. Prajeme vám veľa šťastia pri hľadaní toho vášho!