Energetická náročnosť drevostavby

Čo možno považovať za nízko-energetickú stavbu?

Energetická náročnosť drevostavby alebo prevádzky bežného domu predstavuje približne 150 kWh/m2 ročne. Na rozdiel od bežného domu, nízkoenergetický dom má energetickú spotrebu v priemere tretinovú. Domy s takouto energetickou náročnosťou sú zaradené do energetickej triedy „A“ a musia do nej v súčasnosti patriť všetky novostavby.

energeticka-narocnost-trendhouse

Na to, koľko energie dom spotrebuje (aká bude energetická náročnosť drevostavby), a teda na to, koľko Vás bude bývanie v ňom stáť vplýva množstvo faktorov. Môže ísť napríklad o jeho geografickú polohu, jeho orientáciu na svetové strany, zatienenie okolitými stavbami, zeleňou alebo členitým terénom.

Nemenej dôležitá je však aj technológia využitá pri stavbe domu, technológia využitá na vykurovanie a ohrev vody, kvalita prevedenia stien, jeho tepelno-technické vlastnosti, správne materiálové kombinácie a jeho konštrukčné riešenie. To sa, samozrejme, odráža v architektúre objektu. Pri správnom navrhnutí stavby je tak možné dosiahnuť mesačné náklady prevádzky na úrovni približne 50 €.

Nízka energetická spotreba domov sa v prípade drevostavieb dosahuje omnoho jednoduchšie než u iných druhov stavieb. Je to predovšetkým z dôvodu neobmedzených možností jej prevedenia. K týmto všeobecným pozitívam sa snažíme dodávať prvky, ktoré na konečnú energetickú náročnosť vplývajú ešte vo väčšej miere. Dom od nás bude mať v prípade Vášho záujmu takéto vlastnosti:

Vynikajúce tepelnotechnické vlastnosti

Správny nízkoenergetický alebo pasívny dom musí byť bez akýchkoľvek netesností v konštrukciách a bez väčších tepelných mostov. Na to, aby sme predišli výraznejšiemu úniku tepla z Vášho domu používame pri stavbe náš izolačný mechanizmus stien, podlahy a stropu. Izolácia pozostáva zo zateplenia stien nehorľavou minerálnou vlnou, ako aj vonkajšieho zateplenia polystyrénom. Pokiaľ sa táto izolácia kombinuje s kvalitnou a dobre zrealizovanou parozábranou, masívnejšie tepelné úniky z interiéru do exteriéru domu, prípadne vlhnutie stien a izolácie je vylúčené.

Efektívny vykurovací systém, ako aj celkový spôsob ohrevu vzduchu a vody

Vo všeobecnosti platí, že vykurovanie domu predstavuje najvyššiu položku nákladov pri jeho prevádzke. Ako tieto náklady znížiť? Jedným zo spôsobov je využiť podlahové kúrenie spolu s ohrevom vody pomocou obnoviteľných zdrojov energie. Na túto úlohu sa výborne hodia predovšetkým tepelné čerpadlá. Prostredníctvom nich možno dosiahnuť súčasne úsporu nákladov na vykurovanie a ekologickú výrobu tepla. Energiu, ktorú využíva tepelné čerpadlo, poskytuje totiž okolité prostredie zadarmo a v prakticky neobmedzenom množstve.

Moderný systém odvetrávania

Navrhovaným riešením odvetrávania je pri našich domoch vždy použitie rekuperačných jednotiek. Pri vetraní prostredníctvom rekuperácie sa približne 70% tepelnej energie odsávaného vzduchu zachytí a cez rekuperačnú jednotku sa týmto teplom ohrieva čerstvý vzduch z vonkajšieho prostredia. Dom sa týmto spôsobom efektívne vyvetrá a odstráni sa z neho prebytočná vlhkosť. V zime sa už preto nemusíte báť veľkého úniku tepla pri vetraní ani zvlhnutých stien.

Úsporné osvetlenie

Klasické žiarovky v regáloch obchodov sú postupne nahrádzané úspornými žiarovkami, LED žiarovkami, či halogénmi. V domácnostiach ale neustále vládne klasika. Oplatí sa nahradiť ich moderným osvetlením? Jednoznačne áno. V prípade, že o takéto moderné svietenie máte záujem a rozhodnete sa nahradiť klasické žiarovky, napríklad úspornými LED žiarovkami, ušetriť je možné minimálne 80% spotrebovanej energie, a to všetko bez skrátenia životnosti žiaroviek.