Články z blogu

Stavebné-povolenie-–-ako-ho-získať-trendhouse-blog

Stavebné povolenie – ako ho získať?

Na to aby ste získali stavebné povolenie, musíte v prvom rade skompletizovať projektovú dokumentáciu vrátane projektu na územné rozhodnutie a projektu na stavebné povolenie. Až po ich odovzdaní resp. schválení môžete požiadať lokálny stavebný úrad o stavebné povolenie. Tieto schválené žiadosti, spolu s listom vlastníctva, vyjadrenia správcov sietí a údaje o stavebnej firme samozrejme priložíte ako prílohy pri podávaní žiadosti. Tlačivo žiadosti je dostupné na internetových stránkach daného úradu.

Ako vyplniť tlačivo?

V žiadosti budete musieť mimo údajov, ktoré ste už uviedli v projektovej dokumentácií vyplniť aj dodatočné. Ide o základné osobné údaje, miesto, kde sa bude stavba nachádzať, vrátane čísla parcely vášho a okolitých pozemkov. Pri susedných pozemkoch treba uviesť nielen spomínané čísla parciel, ale aj mená vlastníkov a ich adresy. Ďalej budete musieť uviesť predpokladané termíny začatia a ukončenia stavby, ktoré preberiete s projektantom. Keď už spomíname projektanta, jeho meno a adresa musí byť tiež uvedená na žiadosti. Dôležité je taktiež uviesť, či budete stavať prostredníctvom stavebnej firmy, alebo vlastnými silami. Nakoniec je potrebné uviesť konkrétny druh a účel výstavby, vrátane doterajšieho účelu využívania pozemku.

Na čo si dať pozor

Žiadosť vyplňte pozorne a dôkladne, chyby sa nevyplácajú. Ak úrad zhodnotí vašu žiadosť ako neúplnú resp. nesprávnu môže ju pozdržať a vyzvať vás k jej upraveniu. Toto celé len oddiali dátum počatia výstavby. Ďalšou vecou, na ktorú si treba dávať pozor je lehota platnosti povolenia. Odo dňa nadobudnutia platnosti máte dva kalendárne roky na začatie výstavby, v opačnom prípade vám právoplatnosť stavebného povolenia prepadne. Za zmienku taktiež stojí prípad, keď plánujete stavať na pozemku, ktorý patrí pod ornú pôdu, vinicu či záhradu. V takomto prípade budete potrebovať povolenie na vyňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho fondu od okresného úradu.

Veríme, že vám tieto informácie pomohli a že sa vám stavebné povolenie vybaviť čo najskôr, nech môžeme spolu začať s výstavbou.