Články z blogu

Základová-Doska-Ako-Hlavný-Kameň-Kvalitne-Postaveného-Domu-trendhouse-blog

Základová doska ako hlavný kameň kvalitne postaveného domu

Začiatkom výstavby každého rodinného domu je základová doska. Bez nej by žiadna stavba nedokázala stáť stabilne, nakoľko sa prostredníctvom nej cez základovú škáru prenáša celé zaťaženie domu do základovej pôdy.

Projektant – Váš človek

Ako pri väčšine záležitostí v procese výstavby, aj pri pokladaní základov existuje viacero variant z ktorých si je možné vyberať. Samozrejme, nie je jedno aký druh bude pri stavbe použitý. Návrh šírky, hĺbky a typu základov musí vypracovať odborník – projektant. Všetko záleží od toho, aký typ objektu, resp. jeho konštrukčného systému má daný základ podopierať.

Výber základov

Ak máte poriešené všetky záležitosti spojené s geologickým prieskumom a vaša pôda je pripravená na stavbu, je ďalším krokom výber základov. Do úvahy pripadajú dve základné skupiny, pričom pri každej možno vybrať z viacero možností pracovného postupu. Prvou skupinou sú hlbinné základy. Tieto základy sa používajú pri stavbách, ktorých základy sa nachádzajú pod vodou alebo ak je základová pôda málo únosná. Zaťaženie objektu sa teda presúva hlbšie. Možno použiť techniku studne, pilótov či kesónov.

Základy pre rodinné domy

Pri stavbe bežného rodinného domu sa však skôr stretnete s plošnými základmi. Je úplne bežné, že pri týchto základoch bude potrebné vytvoriť priestup cez základy. Ide vlastne o otvor na vedenie inštalácií, ktorý však nesmie byť väčší ako polovica výšky základov, aby sme predišli ich poškodeniu. V prípade potreby zväčšiť otvor, bude zároveň potrebné základy nad ním navýšiť, či prehĺbiť pod ním.

Akú techniku použiť?

Pri plošných základoch možno použiť techniky základových pásov, roštov, pätiek, dosiek či tzv. krabicové základy. Kedy použiť ktorú techniku? Nuž základové pásy sú najlepšou voľbou pri zaťažení základovej pôdy aspoň 0,15 MPa. Ako určíte ich šírku? Základom je výpočet statiky, ktorý závisí od únosnosti podlažia, avšak šírka sa dá vyrátať aj z hrúbky muriva. Aký materiál použiť? Betón či kameň by mali byť vhodné pri bežných zaťaženiach, avšak ak je pôda namáhaná viacej, odporúča sa železobetón. Pásy musia byť umiestnené pod každou nosnou stenou, priečkami hrubšími ako 15 centimetrov či komínom. Ak sú priečky situované v dvoch smeroch nastavených kolmo na seba a pevne spojené, hovoríme o spomínaných základových roštoch.

Čo ak pôda nezvládne únosnosť?

Ak geologický prieskum poukáže na slabšiu únosnosť základovej pôdy, či prítomnosť spodnej tlakovej vody, najlepšou variantou budú základové dosky, t.j. odolné tuhé konštrukcie. Táto možnosť sa vyberá nakoľko je potrebné brániť veľkému rozdielu pri sadaní konkrétnych častí stavby. Krabicové základy sa používajú pri najťažších stavbách a v prostredí s podzemnou vodou. Vyzerajú v podstate ako obyčajná škatuľa, ktorá je vytvorená z monolitického železobetónu.

Posledným druhom sú základové päťky, ktoré sa umiestňujú jednotlivo pod každý jeden stĺp v prípadoch ak nosná konštrukcia nie je súvislá ale zložená práve z nich. Ako takýto stĺp vyzerá? Pre predstavu, ide o obyčajné stĺpy v tvare štvorca, kruhu či iných útvarov a osádzajú sa do betónu či štrkopieskového lôžka. Pozor si však treba dať na dostatočnú únosnosť a rovnorodosť pôdy.

Prispôsobenie sa susedom

Problém môže taktiež nastať v prípade ak staviate v blízkosti iných stavieb, či pri zmene úrovne základov. V prípade keď sú základy susedného objektu vyššie ako tie vaše, je možnosť ich podbetónovať a tým ich navýšiť, v opačnom prípade ak sú vaše základy v menšej hĺbke, budete musieť základ prehĺbiť do takej miery, aby boli zarovno so susednými základmi.

Veríme, že vám všetky tieto informácie aspoň trocha priblížili celú problematiku týkajúcu sa základov domu a dúfame, že si vyberiete kvalitné a pevné základové dosky šité „na mieru“ vášmu budúcemu domu.